Albertslund Genbrugsstation

Ny genbrugsstation
Albertslund Kommunes genbrugsstation skulle flytte fra den nuværende placering på Gadagervej til Holsbjergvej, da den daværende genbrugsstation var blevet for lille til at kunne opfylde de øgede krav til affaldsfraktioner.

CG Jensen har udført den nye genbrugsstation.

Projektet omfattede anlægsarbejder og bygningsanlæg på et samlet grundareal på ca. 4.500 m². Hertil opførelse af en mandskabsbygning kombineret med en bygning for farlige fraktioner, i alt 170 m² bygningsafsnit.

Arbejderne er leveret i en hovedentrepriseaftale, med baggrund i det udarbejdede projektgrundlag, og omhandlede bl.a. rydning af de eks. materialer, etablering af støttevægge for affaldsfraktioner, belægninger, afløb samt opførelse af mandskabsbygning og bygning for miljøfarlige affaldsfraktioner.

I projektet indgik genindbygning af eksisterende materialer, bl.a. blev bygningsstål og granitprodukter genanvendt.  

Alle tekniske installationer, bygnings VVS og el, samt pladsbelysning og mulighed for senere installation af automatik er udført således, at evt. kommende krav kan tilpasses uden  større indgreb, der kan påvirke den daglige drift af pladsen.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Albertslund Kommune
August 2013 - december 2013
Hovedentreprise
Kr. 8.177.000,- ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk