Hirtshals Havn

Forstærkning af bolværk
Hirtshals Havn har gennemført projektet ”Forstærkning af bolværk” i Østbassin 2. I den forbindelse har CG Jensen etableret nyt bolværk foran det eksisterende bolværk ved hjørnet af Sildekajen og Tværkajen.

Forstærkningen er udført for at kunne uddybe fra 6,4 meter til 10,7 meter. Spidskoten på den eksisterende spuns var -9,65 m, så vi har rammet en ny spuns med en spidskote på -16,60 m foran den eksisterende. Spunsstrækningen er på i alt 132 meter, hvoraf 34 meter er en fodspuns. Der er støbt en 0,5 m dækplade i undervandsbeton mellem den nye fodspuns og den eksisterende spuns i en dybde på 7 meter. Herefter er fyldt op med fyldsand og nye afvandingsledninger er etableret. Det hele er afsluttet med 1.600 m² belægning med Coloc-sten.

Den eksisterende betonhammer på Sildekajen blev brudt ned i nødvendigt omfang og der er støbt en traditionel betonhammer med fem pullerter, som hver især kan klare en belastning på 50 ton. På Tværkajen er betonhammeren støbt på den eksisterende hammer/kaj og der er monteret fendertømmer i Azobétræ.

Vejrguderne har de sidste år været ekstremt hårde ved Hirtshals Havn. De kraftige storme og den øgede vandstand besværliggjorde vores arbejde, men med vores hårdføre og erfarne folk på opgaven, kom vi i mål til tiden og med den rette kvalitet.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Hirtshals Havn
November 2011 - december 2012
Hovedentreprise
Kr. 11 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk