Nyt hotel i Borgergade

Wakeup Copenhagen
Arp-Hansen Hotel Group opfører et hotel med 341 værelser på en del af den gamle el-værksgrund i Borgergade i Indre By få hundrede meter fra Kongens Nytorv.

CG Jensen indgik aftale med bygherrens totalentreprenør Arpe & Kjeldsholm A/S om udførelse af de forberedende arbejder og råhuset til det nye hotel.

Byggeriet har budt på  store udfordringer, da byggegrunden er beliggende i et tætbebygget område med snævre, ensrettede gader. Så kørsel til og fra byggepladsen med lastbiler og entreprenørmaskiner var krævet godt planlagt.

Gamle fundamenter mv., som konstateredes i jorden, blev frigravet og efterfølgende inspiceret af arkæologer før yderligere arbejde kunne ske.

Vi har udført nedrivning og miljøsanering, jord- og kloakarbejdet, pælefundering og in situ-beton til fundamenter og terrændæk. Endvidere elementmontagen og stålarbejder.

I 2009 åbnede Arp-Hansen Hotel Group det første Wakeup-hotel i København. Et byggeri, hvor CG Jensen også stod for byggemodningen og råhusbyggeriet.

Det forventes, at hotellet indvies i sommeren 2014.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Arp-Hansen Hotel Group A/S
April 2013 - januar 2014
Hovedentreprise

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk