HOVEDSTADENS LETBANE

CG Jensen skal stå for cirka 8,5 km banestrækning på den kommende letbane i hovedstadsområdet. Det omfatter blandt andet de linjeføringer, som dækker Rødovre, Herlev og Gladsaxe kommuner.

Totalentreprisekontrakterne på linjeføringerne er vundet i konkurrence, og CG Jensen udfører halvdelen af samtlige bygge- og anlægsentrepriserne på Letbanen. Herunder sideudvidelse af kørebaner, fortov og cykelstier, etablering af stål-stibroer samt forstærkning og forlængelse af tunneller på strækningen. Herudover udfører vi nedrivninger for at give plads til udvidelse af trafikkorridoren.

De indledende arbejder blev påbegyndt i 2018. De omfatter blandt andet rydning for ledningsejere, så den tekniske infrastruktur kan omlægges – herunder vand, gas, kloak, el og internet.

Det første større anlægsarbejde har været etablering af en tunnel under S-banen ved Buddinge Station. Den 600 ton tunge stitunnel blev støbt ved S-banen og skubbet på plads med donkrafte. Forinden havde vi gravet igennem banedæmningen for at gøre plads til tunnelen. Den nye tunnel er sat sammen af to halvdele og skal udgøre en ny trafikal strækning for cyklister og fodgængere.

Udførelsen af den nye letbanestrækning stiller store krav til koordinering og internt samarbejde. Letbanen er et meget komplekst projekt med mange eksterne interessenter – herunder kommuner, entreprenører og ledningsejere.

Alle CG Jensens kompetencer kommer i spil i udførelsen af beton-, jord-, gartner-, belægnings- og betonrenoveringsarbejder.

CG Jensen opfører desuden det kommende Kontrol- og Vedligeholdelses Center til Hovedstadens Letbane under en anden kontrakt i totalentreprise.

Kontrol- og Vedligeholdelsescenteret kommer til at ligge i Glostrup.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Hovedstadens Letbane
03.2018-05.2023
Totalentreprise

BYGHERRE:

Hovedstadens Letbane

BYGGEPERIODE:

03.2018-05.2023

ENTREPRISEFORM:

Totalentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Christian Levinsen
Special Projects
+45 27 87 35 36
cl@cgjensen.dk

Christian Levinsen
BETON

TP 30

SPECIAL PROJECTS

TP 10

SPECIAL PROJECTS

Metro Cityringen