Jord

CG Jensen udfører større jordarbejder både som selvstændige entrepriser, og som en naturlig forløber for andre byggeopgaver. Opgaverne udføres med eget, moderne materiel.

Vi udfører jordarbejder i forbindelse med eksempelvis byggemodning, kloak- og forsyningsarbejder, betonfundamenter, regnvandsbassiner og vandkanaler.

Når vi er færdige med gravearbejdet rydder vi pænt op efter os. Vi reetablerer området med den oprindelige belægning eller fornyr med ny belægning – uanset om det er sten, fliser, asfalt eller græs og om det er et plant eller kuperet terræn.

Vi flytter jord, også når det er forurenet, og sørger selvfølgelig for korrekt håndtering af den forurenede jord både hvad angår hensyntagen til miljøet og vores medarbejderes sikkerhed og sundhed.

Hvis du vil vide mere

Divisionschef Kenneth Møller, tlf. +45 27 90 29 67

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk