Jord, kloak og forsyning

CG Jensen udfører alle former for jord-, kloak- og forsyningsarbejder. Opgaverne udføres både som selvstændige entrepriser og som en naturlig forløber til større byggeprojekter.

Jord
Vi udfører jordarbejder i forbindelse med eksempelvis byggemodning, kloak- og forsyningsarbejder, betonfundamenter, regnvandsbassiner og vandkanaler. Vi flytter jord, også når det er forurenet, og sørger selvfølgelig for korrekt håndtering af den forurenede jord både hvad angår hensyntagen til miljøet og vores medarbejderes sikkerhed og sundhed.

Kloak
CG Jensen er af Sikkerhedsstyrelsen godkendt til at udføre autorisationskrævende kloakarbejde. Vi har erfaring med alle former for kloakering såsom regn- og spildevandsledninger, regnvandsbassiner, terrænafvanding mv. Vi tilslutter ny kloak til det eksisterende kloaksystem samt renoverer og omlægger.

Forsyning
Vi etablerer alle former for forsyningsledninger. Opgaverne udføres både ved hjælp af traditionel gravning med entreprenørmaskiner og ved hjælp af opgravningsfrie metoder. Det er den enkelte opgave og dets forhold, der afgør, hvilken metode, der er den mest fordelagtige.

Hvis du vil vide mere

Divisionschef Kenneth Møller, tlf. +45 27 90 29 67

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk