Kajkanten, København

Nye boliger på Islands Brygge
I den nye bydel Havnestad er boligejendommen Kajkanten opført. Kajkanten består af 62 ejerlejligheder fordelt på tre opgange.

Kajkanten er beliggende på Islands Brygge lige ud til havneløbet. Under ejendommens haveanlæg er etableret en parkeringskælder med plads til 40 biler.

CG Jensen har udført in situ-betonarbejder og elementmontage.

In situ-arbejderne omfattede bundplade og udvendige kældervægge. Kælderen er på i alt 1.900 m², heraf er ca. 1.000 m² anvendt til parkeringskælder.

Efter forslag fra CG Jensen blev elevatorgruberne udført udenfor byggegruben og derefter hejst på plads, når byggegruben var færdig-udgravet. Herved sparede bygherren tid og vores folk undgik at udføre elevatorgruberne nede i et hul, hvor der ofte er problemer med vand.

Beboerne kunne flytte ind i de nyopførte boliger i foråret 2012.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:

Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
JM Danmark A/S
J. Jensen A/S
Januar 2011 - september 2011
Fagentreprise
Oplyses ikke (privat bygherre)

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk