Kalkbrænderiløbskaj, København

Forstøbning Kaj 400-405
Kajen ved Kalkbrænderiløbet i Nordhavnen var en stålspuns fra 1965, som var kraftigt tæret over daglig vande, hvor ankre, stræk og hovedbolte befinder sig. By & Havn fik foretaget en vurdering af kajens tilstand og på baggrund heraf besluttedes at forlænge kajens levetid ved en forstøbning.

Vanddybden langs kajen er ca. 7 meter og bolværket er forankret på traditionel vis med ankerplader understøttet af træpæle. Den 680 meter lange spunsstrækning har vi forstøbt fra terræn til kote -0,50 meter.

Den eksisterende betonhammer blev brudt ned i nødvendigt omfang, således at den kunne indkaples i den nye forstøbning. Den blotlagte armering er blevet korrosionsbeskyttet og forstøbningen er sikret ved iboring af strittere i det, der var tilbage af den eksisterende hammer. Eksisterende udløb i spunsen er ført igennem forstøbningen og rummet bagved spunsen er fyldt til. Herefter har vi retableret belægningen med asfalt, så den har samme tykkelse og funktion som den oprindelige belægning.

CG Jensen har leveret og monteret 17 galvaniserede redningsstiger jævnt fordelt på strækningen samt en galvaniseret langledet redningskæde.

Opgaven er udført af CG Jensen i totalentreprise, hvor Niras har stået for den projekterende del.

I Lynettehavnen har vi, også med stor succes, udført en lignende totalentreprise med Niras som rådgiver og By & Havn som bygherre.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
By & Havn
Juni 2012 - december 2012
Totalentreprise
Kr. 6,6 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk