Kalundborg Havn, Kaj 10

Renovering af 50 år gammel kaj
Havnen i Kalundborg er med sin centrale placering blandt de mest trafikerede i Danmark. Kalundborg Havn råder over mere end 5.000 meter havnekaj med dybder fra 4,5 til 15,0 meter.

Denne entreprise omhandlede renovering af Kaj 10 i Østhavnen, der oprindelig blev etableret omkring 1963.

I alt har CG Jensen renoveret 250 m kaj, udført som en ny spunsindfatning afsluttet med en stålhammer. Det eksisterende ankersystem til nuværende kaj blev ved opgravning fundet intakt, således at det kunne genbruges. Den nye kaj er forankret på hele strækningen til det eksisterende stræk.

På en del af strækningen har vi tilføjet ekstra ankre med beton-ankerplader. Kajgaden på denne strækning måtte opgraves for at etablere de ekstra ankre.

Entreprisen indeholdt endvidere opfyldning mellem eksisterende spunsvæg og nyetableret spunsvægindfatning med sandfyld. På hele strækningen har vi etableret et nyt afvandingssystem med nyt kajudløb. Kajgaden er rettet op og vi har udført ny belægning og afsluttet med 40 mm slidlag overalt.

En Roll-on/Roll-off rampe er reetableret med supplerende betonpæle på 30x30 cm, længde 14 m. Heraf 6 stk. suppleret med ankre med ankerplader. RO/RO-rampens størrelse er ca. 21 x 9 meter.

Hele den nye spunsstrækning er affendret med D-fendre og der er påsat stiger. To eksisterende regnvandsudløb er forlænget til ny spunsvæg.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Kalundborg Havn
April 2013 - august 2013
Hovedentreprise
Kr. 8,9 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk