Kalvebod Bølge

Nyt åndehul i storbyen
CG Jensen har for Københavns Kommune bygget den helt nye Kalvebod Bølge, som giver københavnerne mulighed for at komme tæt på vandet og ud i solen lige over for den populære Islands Brygge.

Det nye anlæg er en udvidelse af Kalvebod Brygges havnefront i området mellem Langebro og Bernstorffsgade og kaldes for Bølgen, fordi det bevæger sig som en bølge ud i vandet. Bølgen bevæger sig i tre dimensioner op og ned samtidig med, at der er skabt mindre opholdszoner og bassiner med mulighed for mange forskellige maritime funktioner. På Bølgen er der mulighed for at lægge til med mindre både, der er løberuter, møbler til udstrækning og styrketræning, kajakpolobane og kajakrutsjebane og meget mere.

Kalvebod Bølge er et fast anlæg på vand, og omfatter en ny ca. 3.900 m² brygge, som er funderet på pæle med tilhørende flydesystemer i mindre omfang. I projektet er integreret otte uopvarmede containere til brug for bl.a. klubfaciliteter om sommeren.

Bølgen står på 284 pæle. Den er bygget af ca. 100 tons tømmer, hvilket svarer til, at der er ca. 3.330 m² dæk, beklædt med ubehandlet nordeuropæisk eg.

Foruden tilbudsprisen vurderede bygherren de bydende på deres beskrivelse for planlægning og udførelse af projektet samt deres organisation på projektet. CG Jensen opnåede høje karakterer på alle bygherrens vurderingskriterier.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Københavns Kommune
September 2012 - marts 2013
Hovedentreprise
Kr. 29.782.000,- ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk