Klapbroer, Avedøreværket

Nye havvindmøller
DONG Energy har opført tre nye havvindmøller i vandet ved Avedøreværket. Møllerne er opført i to etaper med to møller i 2009 og en i 2010. De tre møller erstatter 13 mindre møller.

De to første møller blev opstillet, så de var klar til klimatopmødet i december 2009, hvor de skulle vises frem som inspiration for de mange topmødedeltagere og dermed fungerede som udstilling for dansk miljø- og energiteknologi.

Vindmøllerne er placeret ca. 12 meter fra kystlinjen, hvor landanlægget afgrænses mod vandet af en stålspunsvæg.

Vores entreprise omfattede opførelse af to klapbroer, der forbinder vindmøllerne til land ud for Avedøre Holme.

Broerne understøttes ved møllerne af konsoller fastgjort på møllefundamentet, mellemunderstøtninger monteres på plinte, og ved landanlægget understøttes klapfagene af vederlag svejst til spunsen.

CG Jensens stålafdeling har udført al stålarbejdet og løfteanordning på klapbroerne samt monteret egetræsplanker og rækværk på brofagene.

Se referenceblad

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
DONG Energy Power A/S
Maj 2009 - september 2009
Fagentreprise
0,84 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk