Kloak

CG Jensen udfører større kloakarbejder i hele Danmark. Kloakarbejderne udføres både som selvstændige entrepriser og som en naturlig forløber til større byggeprojekter.

Danmark oplever i dag større regnmængder end tidligere og ifølge eksperterne vil denne udvikling fortsætte. Det har skabt et øget behov for regnvandsbassiner og en udbygning af vores eksisterende kloakker. CG Jensen har erfaring med alle former for kloakering såsom regn- og spildevandsledninger, regnvandsbassiner, terrænafvanding mv.

Vi etablerer huskloakken, når et nyt bolig- eller erhvervsbyggeri skal opføres. Vi tilslutter ny kloak til det eksisterende kloaksystem. I det hele taget nyanlægger og omlægger vi alle former for ledninger i jord. Arbejdet udføres ofte i tæt samarbejde med vores jord- og forsyningsfolk

Vi er af Sikkerhedsstyrelsen godkendt til at udføre autorisationskrævende kloakarbejde. I alt har vi fire autoriserede kloakmestre, som geografisk dækker hele landet. Vi uddanner løbende nye anlægsstruktører og efteruddanner vores medarbejdere, så vi altid er i besiddelse af de rette kompetencer.

Kloakarbejderne udføres i hovedentrepriser eller underentrepriser.

Hvis du vil vide mere

Divisionschef Kenneth Møller, tlf. +45 27 90 29 67

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk