Kystsikring, Sjællands Odde

CG Jensen har udført ny kystbeskyttelse på den yderste del af Sjællands Odde. Det drejer sig om strækningen fra spidsen af Odden, som også kaldes Gniben, til den sydlige del af Forsvarets område. En strækning på ca. 665 meter. Kystsikringen blev projekteret med udgangspunkt i FN’s prognoser for vandstandsstigningen om 30 år.

Kystbeskyttelsen består af en skråningssikring opbygget af geotekstil, filtersten og dæksten, enkelte steder suppleret med kompetent jordfyld.

I den nordlige og sydlige ende af projektstrækningen har vi etableret en banket af filtersten for at yde en beskyttelse af disse mindre udsatte områder. Topkoten af banketten er +1,0 meter. På den mere udsatte og centrale del af projektstrækningen har vi etableret  en skråningssikring med en topkote på +4,0 meter.

Så vidt det har været muligt er materialer fra afgravningen blevet genanvendt.  F.eks. er det afgravede materiale genbrugt til opfyldning af skrænten. Naturlige sten på stranden, som opfylder kriterierne til dæksten, er også blevet anvendt i den nye skråningsbeskyttelse.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
September 2013 - november 2013
Hovedentreprise
Kr. 3.456.000 ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk