Renovering af kajstrækning

Tidens tand har sat sine spor på kajstrækningerne i Langelinie Lystbådehavn og Lynettehavnen. CG Jensen har udført renoveringen af de to kajstrækninger. Opgaven blev udført i totalentreprise i samarbejde med rådgiveren Niras.

På Nordmolen i Langelinie Lystbådehavn har vi sat vi en ny pæle-flagevæg foran det eksisterende bolværk. I fornødent omfang eksisterende konstruktionsdele nedbrudt for at gøre plads til nye ankre. Det fremtidige stræk er monteret umiddelbart uden på molehovedet, således at det benyttes som rammestræk for de nye pæle. Nye azobé-pæle med noter er rammet fra flåde, og udfyldningsplanker er samlet i flager og monteret mellem pælene.

For at skåne den eksisterende konstruktion mest muligt er ankerspunsen nedbragt med vibrator på hydraulisk gummihjulsmaskine.

Til slut har vi fyldt op mellem den nye pæle-flagevæg og det gamle bolværk, belægningen er retableret og hammeren er monteret.

I Lynettehavnens kaj 687 har vi sat en ny spuns foran den eksisterende kajspuns. Den gamle betonhammer og et slæbested er brudt ned. Fendertømmer blev demonteret, hvorefter det fremtidige stræk blev monteret uden på den eksisterende spuns, således at det benyttes som rammestræk for den nye spuns. Spunsen er rammet og monteret løbende på det permanente stræk. Væggen har vi forankret med jordankre, etableret fra flåde.

Da ankrene var endeligt opspændt og opfyldning mellem ny og gammel spuns var udført, har vi monteret fendere og hammer og etableret nye afløbsbrønde langs kajen.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Udviklingsselskabet By og Havn
December 2011 - juni 2012
Totalentreprise
5,59 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk