Metro Cityring

Byggepladsarbejder
CG Jensen sikrede sig i forsommeren 2011 kontrakt på den første større anlægsopgave i forbindelse med etableringen af den kommende Metro Cityring. Kontrakten, der blev indgået med italienske CMT, omfattede indretningen af samtlige 21 byggepladser, hvor der i næste fase af projektet anlægges skakte og opføres stationer.

Vi har fjernet eksisterende belægninger, håndteret forurenet jord i de forskellige forureningsklasser, indrettet skurbyer og etableret midlertidig el, vand og kloak. Rundt om byggefelterne har vi rammet spuns og udført diverse støbeopgaver.

Første Metro-byggeplads var i Nørrebroparken, hvor CG Jensen startede på indretningsarbejdet i sommeren 2011. I Nørrebroparken vil det ene sæt boremaskiner indlede tunnelarbejdet i en ca. 40 meter dyb betonskakt.

Etableringen af de enkelte byggepladser varede typisk 2-4 måneder.

Da byggepladserne er placeret i tæt beboede og trafikerede områder i København, har der været særlig fokus på sikkerheden på byggepladsen og i forhold til naboer og trafikanter.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Copenhagen Metro Team
Juli 2011 - marts 2013
Underentreprise

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk