Miljø

CG Jensen har et system, som sikrer, at vi overholder krav og bestemmelser til det eksterne miljø.

De fleste virksomheder påvirker miljøet. Vi har fastlagt mål og målsætninger og har altid fokus på at forbedre vores miljømæssige formåen og præstationer.

Vi forpligter os som minimum til at overholde gældende lovgivning, relevante myndighedskrav og ordninger, vi har tiltrådt. Hvor CG Jensen finder det formålstjenligt, stiller vi krav til vores indsats, der ligger over lovgivningens. Ligeledes stiller vi krav til vores samarbejdspartnere og leverandører om at respektere og efterleve vores miljøpolitik

Vores kunders særlige miljøkrav opfyldes altid – og vi tilstræber ligeledes at vejlede kunden til miljømæssige alternativer og således fremme kundens valg heraf.

Vi vil ikke acceptere unødvendig forurening eller unødig spild af energi og ressourcer. Vi vil forebygge og undgå unødig og skadelig påvirkning af miljøet på vores bygge- og arbejdspladser gennem kvalificeret vurdering af risici. Vi tænker miljø ind i byggeprocessen.

Alle medarbejdere i CG Jensen kender til vores klare retningslinjer for korrekt affaldshåndtering, sikker håndtering af stoffer og kemikalier og i det hele taget en hensyntagen til det nære miljø.

Hvis du vil vide mere

Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøchef Susanne Bruun, tlf. +45 27 25 65 26

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk