Nyt multicenter i Præstø

CG Jensen har i samarbejde med Cubo/Force4 arkitekter, HJ Landskab og ingeniørfirmaet Wissenberg vundet konkurrencen om opførelse af et nyt plejecenter for Vordingborg Kommune.

Det nye multicenter kommer til at rumme 40 plejeboliger, et sundhedscenter til træning og sundhedsrådgivning samt idrætsfaciliteter. Den eksisterende Præstøhal integreres i byggeriet.

Alle funktioner samles om et centralt rum ”hjerterummet”, som forbinder multihal, sundhedscenter, dagcenter og plejecenter og indbyder til fællesskab mellem stedets beboere, brugere og personale.

Plejecenter-delen udføres med betonbagmur og facadebeklædning samt altaner og luftige gårdrum. Sundhedscenter, idrætshal og "hjerterummet" udføres i en bærende stål- og pladeløsning, og med samme facadebeklædning som plejecentret. Alle tagflader udføres med tagpap.

Byggeriet påbegyndtes i starten af 2012 og forventes klar til indflytning i januar 2014.

Projektet opføres efter kravene i BR10 med klassificering som lavenergibyggeri klasse 2015.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Vordingborg Kommune
September 2011 - januar 2014
Totalentreprise
71 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk