Thyborøn Havn, Nordsøkaj

Forstærkning af kaj
Til gavn for skibene, som besejler Thyborøn Havn, er vanddybden øget flere steder i havnen. Bl.a. er vanddybden øget fra 5 til 9 meter på den 310 meter lange Nordsøkaj, hvilket krævede en forstærket kajkonstruktion.

CG Jensen har udført opgaven med forstærkning af Nordsøkajen. Vi rammede en ny spunsvæg med åbninger i forsiden ud mod vandet for at dæmpe bølgeuroen i bassinet. Konstruktionen er udført med hulrum i kajen bagved spunsen, som derefter er fyldt op med store sten, hvorved bølgerne dæmpes.

Kajen har i de senere år trængt til en renovering, fordi betonpælene under kajen var i dårlig stand. Der blev derfor indført restriktioner for benyttelsen af kajområdet, som ikke måtte befærdes med tunge køretøjer såsom kraner og kølebiler. Så i samme moment som vi udførte forstærkningen i kajen, gravede vi kajarealet op og etablerede nye forankringer.

Selve kajen har vi fyldt op med letklinker for at reducere vægten af kajen og derved reducere størrelsen af spunsjern og forankringer til opgaven.

Trafikken til og fra virksomhederne bag kajen krævedes opretholdt i hele arbejdsperioden.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Thyborøn Havn
Juli 2012 - december 2012
Hovedentreprise
Kr. 12,7 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk