Skolen på Nyelandsvej

Rampe
Skolen på Nyelandsvej har fået etableret et elevatortårn og en rampe, så elever med handicap har mulighed for at komme rundt på skolen. 
 
CG Jensen har udført den nye rampe i beton udformet med et landskabeligt præg, idet rampen er udført i et snoet forløb ”omkranset” af bakker opbygget i beton i en mangekantet figur. I alle kanter er der indstøbt rustfrie vinkeljern og betonen er leveret som sort beton. 
 
Til hjælp i udførelsesfasen er hele konstruktionen modelleret i en 3D grafisk fremstilling. 
 
Udover selve rampen har vi udført opretning af eksisterende trapper, etablering af ny asfaltbelægning, nedlæggelse af brønde samt etablering af nye brønde og dræn samt nedtagning af eksisterende trappelift.

Se referenceblad
Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Frederiksberg Kommune
Juni 2011 - september 2011
Hovedentreprise
0,8 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk