11-04-2013

Psykiatrisygehus i Slagelse

GAPS
Region Sjælland opfører et nyt Psykiatrisygehus i Slagelse, kaldet GAPS. Det nye psykiatriske sygehus skal udgøre et fagligt fyrtårn inden for psykiatrien i Region Sjælland, og vil indtage en afgørende rolle i den fremtidige psykiatribehandling i hele regionen.

Sygehuset placeres tæt på det eksisterende somatiske sygehus og tilsammen vil de to byggerier udgøre en ny Sundhedscampus. I det nye sygehus etableres i alt 194 sengepladser, akutmodtagelse, ambulant behandlingsfunktion samt faciliteter for forskning og uddannelse.

Psykiatrisygehuset i Slagelse placeres i et stort grønt område i Slagelse Lystskov øst for motorvejen.

Visuelt varieres bygningsanlæggets højde og omfang og bygningerne integreres som et naturligt element i landskabet. Relationen mellem ude og inde er i hele byggeriet et bærende element.

De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger omkring Retspsykiatrien løses gennem landskabsmoduleringen på en enkel og udramatisk måde. Sikringen består af en seks meter høj ydre ringmur og en fire meter høj indre ringmur omkring patienthaver og gårdhaver. Ringmurene udføres i beton og beklædes med tegl.

CG Jensen skal udføre råhusentreprisen på det 44.000 m² store byggeri bestående af:
Jordarbejder, kloakarbejder, fundamenter, in-situ støbte terrændæk og elevatorgruber, elementmontage, stålsøjler og bjælker, have- og perimetermure, bassinkonstruktioner, lyskasser og skakte.

CG Jensen skal desuden stå for etablering og drift af den fælles byggeplads for op til ca. 250 mand.

Bygherre: Region Sjælland
Byggeperiode: April 2013 - december 2015
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontraktsum: Kr. 240 mio. kr. ekskl. moms

Tilbage til oversigt

Hvis du vil vide mere

Divisionschef Jan Johansen, tlf. +45 27 22 19 59

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk