Overdrevsvejen, Hillerød

Krydsregulering
Allerede i 2009 blev krydset Overdrevsvejen/Københavnsvej i Hillerød udpeget som en lokalitet med trængselsproblemer.

For at afhjælpe dette, har CG Jensen etableret et ekstra kørespor på Københavnsvej i begge retninger og en ekstra venstresvingsbane i begge retninger på Overdrevsvejen. Dette betyder, at bredden af både Københavnsvej og Overdrevsvejen nu er udvidet til at rumme de nye spor.

I forbindelse med udvidelsen af Københavnsvej og Overdrevsvejen er belysningsmaster og signalmaster udskiftet. Hvor vejen er udvidet til at rumme de nye kørebaner, er cykelstien kommet til at være tættere på kørebanen. Her har vi etableret kantstenbegrænsning af cykelstien for at øge sikkerheden for cyklisterne.​

Trafikken på både Københavnsvej og Overdrevsvejen blev opretholdt i begge retninger i hele anlægsperioden.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Vejdirektoratet
April 2013 - juli 2013
Hovedentreprise
3.857.000 kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk