Pæleopgaver

Specialfundering
CG Jensen udfører alle former for pæleramning med moderne fuldhydrauliske rammemaskiner overalt i Danmark.

I forbindelse med funderingsarbejdet tilbyder vi også fotoregistrering og vibrationsmåling på omkringliggende bygværker, således at eventuelle følgeskader fra ramningen registreres og helst helt undgås. Er risikoen for skader i forbindelse med ramning stor, kan vi med højfrekvente vibratorer tilbyde nedvibrering at stålpæle som alternativ løsning.

Pæle kan udføres i ét stykke indtil 18 meter. Er der behov for længere pæle, kan de kobles eller sammensvejses alt efter materialet.

Betonpæle kan leveres i fem forskellige standard-dimensioner. Andre pæle kan specialfremstilles til formålet. Stålpæle leveres som standardrør eller profiler.

Borede pæle
CG Jensen udfører hydraulisk borede fundamenter og borede delfortrængningspæle overalt i Danmark.

Borede pæle/fundamenter udføres med eller uden foringsrør. Disse genvindes i takt med udstøbningen med beton. De borede pæle/fundamenter kan udføres såvel armerede som uarmerede.

Borede pæle/fundamenter udføres uden skadevoldende vibrationspåvirkninger af omgivelserne. Metoden er således meget miljøvenlig.

Kvalitetssikring er en naturlig del af vores arbejde. Dokumentation for arbejdets kvalitet afleveres i form af rammejournaler, indmålingsplaner, nivellementer, fotoregistreringsrapporter m.m.

Hvis du vil vide mere

Divisionschef Jørn Asmussen, tlf. +45 40 20 33 12

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk