Pelican Self Storage Hulgårdsvej

Lagerhotel

Opførelse af lagerhotel i 7 etager , i alt 7.355 m².

Byggeprogrammet for opbevaringsbygningen var en kompakt og rektangulær bygning, men da det ikke var muligt at komme i jorden i bygningens fulde bredde pga. ledningstracéer fra en koblings-station, blev en del af bygningen udkraget. Udkragningen er hævet mod koblingsstationen, så blokvogne kan svinge ind under hjørnet.

Mod gaden er stueetagen åbnet op med vinduer ind til butikken, og de to øverste etager er skåret, så trapperne ned mod den omgivende skala skaber sammenhæng med udkragningens trin.

Konceptet for facaderne er kontrast mellem det tunge volumen og udkragningens lethed. De tunge facader er udført i sandwich-elementer med glat forskalling, hvori der er trukket lodrette spor, der visuelt opdeler de store flader. Mod gaden er de nederste etager åbnet op med vinduer, der er tilpasset facadens system og takt.

Den udkragede facade og undersiderne af denne er udført i tranlucente polycarbonat plader. Tilbagetrækningen på de øverste etager begrønnes med planter og tagfladerne udføres som grønt sedumtag.

CG Jensen har udført opgaven i totalentreprise med følgende egenproduktions arbejder: jordarbejder, kloak og nedrivning, pælefundering, in-situ terrændæk og fundamenter samt elementmontage.

Stålkonstruktion, let facade, installationer og reception mm. er udført af underentreprenører.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:

Pelican Self Storage
Juli 2016 - april 2017
Totalentreprise
41 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk