Prøvestenen

Forstærkning af spuns
Prøvestenen er en kunstig ø ud for Amagers kyst. Øens oprindelige formål var, at den skulle være en del af Københavns befæstning. Igennem tiden har øen dog haft flere forskellige formål. I dag tales der om at Prøvestenen skal gøres klar til at kunne modtage de store krydstogtsskibe, som hvert år lægger deres vej forbi København. Prøvestenen ejes i dag af Udviklingsselskabet Prøvestenen.

Ved etablering af den eksisterende spuns er jordopfyldningen sket for tidligt og med for stor en mængde jord. CG Jensen har etableret supplerende forankring af spunsen, hvilket er gjort ved at fastgøre 170 ankerstænger og -klodser på den eksisterende 400 lbm spunsvæg.

Vi har desuden udført reparationer af kajanlæggets hammer. Dette arbejde omfattede reparation af redningsliner, fendere, beton og dilatations-fuger.

Her udover har vi etableret en 425 lbm Ø710 regnvandsledning. Ledningen er en forlængelse af en eksisterende regnvandsledning til afvanding, som er ført ud i Øresund.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Udviklingsselskabet Prøvestenen
November 2009- juli 2010
Hovedentreprise
4,1 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk