Rammede pæle generelt

Specialfundering
CG Jensen udfører alle former for pæleramning med moderne fuldhydrauliske rammemaskiner overalt i Danmark.

I forbindelse med funderingsarbejdet tilbyder vi udførelse af fotoregistrering og vibrationsmåling på omkringliggende bygværker, således at eventuelle følgeskader fra ramningen registreres og helst helt undgås.

Er risikoen for skader i forbindelse med ramning stor, kan vi med højfrekvente vibratorer tilbyde nedvibrering at stålpæle som alternativ løsning.

Pæle kan udføres i et stykke indtil 18 meter. Er der behov for længere pæle, kan de kobles eller sammensvejses alt efter materialet.

Betonpæle kan leveres i dimensionerne: 20x20, 25x25, 30x30, 35x35 og 40x40 cm som standard. Andre pæle kan specialfremstilles til formålet.

Stålpæle leveres som standardrør eller profiler.

Kvalitetssikring er en naturlig del af vores arbejde. Dokumentation for arbejdets kvalitet afleveres i form af rammejournaler, indmålingsplaner, nivellementer, fotoregistreringsrapporter m.m.

Se referenceblad

Hvis du vil vide mere

Sjælland:
Projektchef Claus Juel Hansen, tlf. +45 21 70 87 40
Fyn og Jylland:
Divisionschef Jørn Asmussen, tlf. +45 40 20 33 12

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk