Ramning og vandbygning

CG Jensen udfører alle former for spunsarbejde, pæleramning og borede pæle, ligesom vi efterfunderer eksisterende bygninger. Vi bygger havnemoler, kajanlæg og stenmoler, og udfører uddybnings- og inddæmningsopgaver. Vi sikrer kyster og oprenser søer og havnebassiner.

Vi råder over meget forskelligt grej til ramme- og vandbygningsarbejder, og udfører ramme- og spunsopgaver både til lands og til vands i hele Danmark. Vi bevæger os gerne ud, hvor andre er på gyngende grund.

Spuns
CG Jensen udfører spunsarbejde til havnebyggeri, til midlertidige byggegruber og permanente spunskonstruktioner, og vi gør det i alle størrelser. De senere år har vi opbygget en solid erfaring med opførelse af vind- og støjskærme.

Pæle
Vi rammer pæle af beton, stål og træ med egne folk og maskiner over hele landet.

Skal et eksisterende hus forstærkes i forbindelse med sætningsskader eller som følge af øget belastning, har vi også erfaring med efterfundering med minipæle eller stålprofiler.

Vi kan også tilbyde vibrationsfri fundering med borede pæle/fundamenter fra ø300 til ø1500 som standard.

Vandbygning
CG Jensen har i mange år udført opgaver i en stor del af de danske havne. Vores medarbejdere har gennem mange år oparbejdet en solid baggrund inden for alle typer af vandbygning og havneaptering, uanset om det gælder kystsikring, nyanlæg eller renoveringsopgaver.

Som en del af vores havnebygningsekspertise har vi tømrere med speciale i konstruktioner af azobétømmer, eksempelvis havnepromenader, kajanlæg og trapper.

Hvis du vil vide mere
Divisionschef Jørn Asmussen, tlf. +45 40 20 33 12

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk