Fredericia Lystbådehavn

Udvidelse af lystbådehavn
Lystbådehavnen i Fredericia er i løbet af to år udvidet til ca. 550 pladser. Den nye havn er indrettet med flydebroer med alle nødvendige installationer og der er opført nye servicebygninger, brændstofanlæg, kraner m.m. De første nye pladser kunne tages i brug sidst på året i 2011.

CG Jensen har udført en ny indfatningsvæg i lystbådehavnens nordvestlige hjørne, hvor der skal etableres et nyt havnehus. Vi har leveret og rammet ca. 115 lbm. spuns og monteret over 30 ankerplader, der skal sikre at spunsvæggen ikke skrider ud, når byggefeltet tages i brug. Herefter er der udgravet til 3 meters vanddybde. Der er etableret kajhammer og tre betontrapper, så sejlerne kan få en god nedgang til den nye bro, som Foreningen Fredericia Lystbådehavn selv skal etablere.

Desuden har vi udført en regnvandsledning, der kommer ud ved spunsen. Regnvandsledningen er en Ø1200 ledning, som skal aflede det regnvand, som kommer nord for lystbådehavnen.

Til sidst har vi rammet træpæle til den nye bådebro.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Associated Danish Ports
April 2011 - juli 2011
Hovedentreprise
2,97 mio. kr. ekskl. moms

 

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk