Teglværksbroen

I Københavns Sydhavn har CG Jensen i hovedentreprise etableret Teglværksbroen, som forbinder Sluseholmen og Teglholmen. Den 100 meter lange bro har to kørebaner til biler samt cykelstier og fortove på begge sider.

Teglværksbroen omfatter fem fag; Fire sidefag i beton og en 20 meter lang broklap i centerfaget, som består af en hydraulisk styret stålkonstruktion. Broen indeholder også et treetagers manøvrehus, placeret på en isoleret bropille ved siden af broen.

CG Jensens har udført etablering af broens endevederlag i beton, som er funderet på en ny spuns- og ankerkonstruktion. Broen er funderet på otte bropiller, der er boret og støbt 20 meter ned i den bærende kalk. De fire 20 meter lange og 20 meter brede tilkørselsfag er støbt i beton på en midlertidig stålforskalling, der bæres af de permanente bropiller.

Stålklappen er produceret på et værksted i Polen og bragt ad søvejen til brostedet, hvor den er monteret i ét stykke.

Broklappen er indstøbt i beton, forbundet med hydraulik og styring og tilsluttet varslingsudstyr. Endelig er den nye brokonstruktion tilsluttet med omkringliggende terræn med belægninger, afvanding, belysning mv.

CG Jensen vandt opgaven som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, blandt andet i form af en grundig planlægning af arbejdet med hensyntagen til naboer, trafikale og miljømæssige forhold.