Renovering af Næstved Havn

CG Jensen har fremtidssikret Næstved Havn, der har været ramt af en omfattende tæring i spunskonstruktionerne. De alvorlige tæringer var værst i de områder, som ikke var blevet renoveret, siden de blev opført i henholdsvis 1935 og 1946 – og visse steder var der ligefrem risiko for sammenstyrtning.

CG Jensen har etableret i alt 330 lbm ny kaj inklusive betonhammer. Entreprisen har desuden omfattet afvanding, uddybning, belægninger, strømforsyning, belysning og diverse kajudstyr. Arbejdet er undervejs blevet udfordret af to store sten på hhv. 4 og 8 tons, som dukkede op på bunden og som skulle fjernes inden den nye spuns kunne komme på plads.

CG Jensen har nedbragt den nye spuns ved vibrering i stedet for at banke spunsen ned. Det har haft den fordel, at arbejdet har været udført næsten uden støjgener.

De eksisterende havnearealer, som ligger i midtbyen, skal på sigt udvikles til et nyt byområde med boliger, butikker og cafeer, mens selve erhvervshavnen flyttes ud af bymidten.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Næstved Kommune
06.2021-06.2022
Hovedentreprise

BYGHERRE:

Næstved Kommune

BYGGEPERIODE:

06.2021-06.2022

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Jørn E. Asmussen
Anlæg Vest/Ramning og Vandbygning
+45 40 20 33 12
jea@cgjensen.dk

 

Jørn E. Asmussen
RAMNING & VANDBYGNING

Udvidelse af Sæby Havn

TRÆBRYGGE VED BLOX
RAMNING & VANDBYGNING

Træbrygge ved BLOX

RAMNING & VANDBYGNING

Thyborøn Havn