Renovering af Rigshospitalet

Renovering af altanbrystninger

De små fritlagte sten, som pryder den udvendige side af altanbrystningerne på Rigshospitalets hovedbygning, er begyndt at drysse ned, og derfor er en renovering blevet nødvendig.

CG Jensen har udført opgaven med at montere et finmasket sort titan-net, som skal holde på facadens småsten og på den må forlænge facadens levetid.

Nettet til facadesikringen skrues fast i betonen på over- og undersider, og det giver op til 60.000 fastgørelser. Nettet er meget tyndt, og når det er færdigmonteret, vil det fra få meters afstand være næsten usynligt på facaden.

Arbejdet på facaden med boring af huller og montering af net var en sikkerhedsmæssig udfordrende opgave. Vi måtte derfor montere ankerliner mellem søjlerne på facaden, hvorpå man kunnen hægte en faldsikringssele. Derudover blev der anvendt et specielfremstillet sikkerhedsgitter, der kunne spænde mellem rækværket og den oven liggende altan. Gitteret kunne rulles sideværts, så vores medarbejdere, der arbejdede med montering af net stående på et stillads, altid var sikret.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:

Rigshopitalet
April 2016 - september 2016
Hovedentreprise
5,38 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk