Ringstedbanen, TP10

Banedanmark er i gang med at anlægge en ny, dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Det omfattende anlægsarbejde er opdelt i 13 entrepriser og CG Jensen har i konsortium med Barslund vundet entreprisen TP10, som strækker sig fra før Brøndbyøstervej til efter Brøndbyvestervej i Brøndby.

Ved Brøndbyøstervej skal vi bygge to broer, så Brøndbyøstervej hæves over motorvejen og den nye jernbane. Vi  skal grave ud til og anlægge et trug og en jernbanetunnel under Holbækmotorvejen, således at jernbanen her føres til sydsiden af motorvejen. Vi skal bygge en 250 meter lang passage gennem Vestvolden og over voldkanalen samt føre jernbanen under Motorring 3. Ved Brøndbyvester Boulevard skal vi bygge en jernbanebro over vejen.

Det nye jernbaneanlæg krydser to af Danmarks mest befærdede motorveje, et antal større og mindre veje og den fredede Vestvold. De mange hensyn til trafikafvikling, fredninger og krydsninger af komplicerede trafikanlæg stiller store krav til logistik og opfindsomhed hos såvel bygherre, rådgivere som entreprenører. F.eks. etableres en 1 km lang midlertidig motorvej, så trafikken på motorvejen afvikles med minimale gener, når den nye jernbane føres under motorvejen i den 250 meter lange passage.   

CG Jensen udfører spuns-, pæle- og betonarbejdet. 

Der er øget fokus på arbejdsmiljø og S&I (Safety og Interoperability) koordinering mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Dette for at sikre, at jernbanen lever op til fælles europæiske sikkerhedskrav.

Projektets fysiske opstart sker i foråret 2014.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Banedanmark
Juli 2011 - juli 2016
Totalentreprise

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk