31/08/2020

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Gartnerarbejder

I forbindelse med at Region Hovedstaden opfører et nyt center for retspsykiatrisk behandling ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, udfører CG Jensen gartnerentreprisen.

Det nye byggeri opføres på en 40.000 kvadratmeter stor skrånende grund ved Roskilde Fjord.

CG Jensens gartnere udfører etablering af befæstede arealer, beplantning og inventar i diverse udendørs-anlæg samt grønne sedum-tage på bygningerne.

Vi etablerer også en række mindre gårdhaver, og midt i bebyggelsen opfører vi en aktivitetsbane på størrelse med en fodboldbane, hvor der bliver plads til ophold, boldspil og udendørs træningsredskaber.

Entreprisen omfatter etablering af byggepladsområde og udførelse af jordarbejde som udlægning af muld, grubning, kultivering og finplanering samt etablering af dræn og tilslutning til afløbsrender.

Belægninger, beplantning og byinventar

Vi udfører etablering af terræntrapper og montering af plinte, skilte, træningsredskaber, cykelstativer, basketballkurve og fodboldmål. Dertil kommer levering og montering af ståltrapper, riste, håndlister og værn.

Entreprisen omfatter desuden udførelse af diverse belægninger med brosten, bordursten, asfalt, græs-armering, gummiflader, teglklinker, trædesten, betonfliser, chaussesten og skærver samt levering og montering af kantbegrænsninger som alu-lister og brosten.

På bygningerne etablerer vi sedum-tage, og vi står for levering og plantning af træer, buske, bundplanter, stauder, græsser, slyngplanter og løg.

Som led i entreprisen står CG Jensens gartnere for gødning, vanding og vedligehold af græs og planter i et år efter aflevering.

Alle vores medarbejdere på pladsen er omfattet af tavshedspligt i forhold til, hvad de måtte se og opleve under udførelse af deres arbejde.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Region Hovedstaden Psykiatri
06.2020-09.2021
Fagentreprise

BYGHERRE:

Region Hovedstaden Psykiatri

BYGGEPERIODE:

06.2020-09.2021

ENTREPRISEFORM:

Fagentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Kenneth Møller
Jord, Kloak, Forsyning og Gartner
+45 27 90 29 67
kem@cgjensen.dk

Kenneth Møller
GARTNER & BELÆGNING

Udenrigsministeriet

GARTNER & BELÆGNING

Kantstensarbejder på Hovedstadens Letbane

GARTNER & BELÆGNING

Himmelbyen