Se billederne: Så langt er pionerbyggeri nået på ni måneder

UN17 Village implementerer som det første byggeri nogensinde alle 17 Verdensmål. På godt ni måneder er projektet skudt op af jorden ved Ørestads Sydspids – herunder Danmarks hidtil højeste træbyggeri.

Start marts scaled Start december scaled

Det er noget af et puslespil, CG Jensen er i gang med på spidsen af Ørestad Syd. Her opfører man i totalentreprise fem boligkarreer på én gang – herunder en syv etagers høj bebyggelse, hvor træ udgør den bærende konstruktion.

”Vi har mobiliseret alt og bruger ressourcer fra samtlige af CG Jensens divisioner. Vi rammer pæle, støber bundplade, monterer elementer, opsætter facadebeklædning og apterer – så der er tryk på kedlerne”, siger projektchef i division Byggeri Øst, Jan Christensen, der sammen med 160 kollegaer og underentreprenører knokler for at holde styr på planlægning, udførelse og logistik.

”Bygningerne er vidt forskellige, så vi kan umiddelbart ikke starte forfra, når vi går i gang med en ny bygning. Herudover er det et meget spændende projekt, hvor ambitionen er at afprøve nye metoder og materialer, der tilsammen skal sikre et lavere CO2 aftryk. Så også her kræver det en ekstra indsats – især også fordi det er nyt i så stor skala”, forklarer Jan Christensen.

Slutningen af marts anden vinkel scaled start december anden vinkel scaled
Ambitiøse og konkrete tiltag

CG Jensen opfører det 35.000 kvadratmeter store byggeri UN17 Village for byudviklingsinvestoren NREP. Byggeriet er et åbent laboratorium for at skabe og udbrede fremtidens bæredygtige løsninger i det byggede miljø – og sammen har man set på, hvordan man kan lave en mere klimavenlig produktion. På den fossilfri byggeplads kører alle maskiner på el eller biobrændsler, man producerer selv grøn strøm og man har arbejdet med grønnere betontyper som blandt andet CarbonCure og Futurecem.

Blandt andre tiltag kan nævnes, at man har prioriteret en bedre affaldssortering og en højere genanvendelse af materialer; genbrugte teglsten får eksempelvis nyt liv som facadebeklædning og brugte glasflasker og mursten knuses og bruges til trappetrin i opgange.

”Vi har til stadighed skullet tænke nyt. Det har været spændende og samtidig arbejder vi med ambitiøse certificeringer som DGNB Platin, DGNB Hjerte og WELL”, siger Jan Christensen.

De kommende fem beboelsesejendomme vil have over 535 lejeboliger og byde på en række fællesfunktioner i stueetager og tagflader – herunder væksthuse og fælleslokaler. På taget bliver der også opsat omkring 1.700 kvadratmeter solceller og byggeriet er designet til at indsamle op mod en million liter regnvand om året til recirkulering og rekreativt brug.

UN17 Village er udviklet af NREP i samarbejde med Lendager, Sweco Architects, MOE og CG Jensen. CG Jensen skal aflevere de første bebyggelser i foråret 2023.

Du kan læse mere om vores kompetencer inden for bygger her