Kystsikring

CG Jensen hjælper gerne, når kystnære bebyggelser og rekreative områder skal sikres mod at blive opslugt af havet. Vi udfører alle former for kystsikring og i hver en krog af Danmark. Vores dygtige vandbyggere har mange års erfaring med denne type opgaver og vi bidrager gerne med vores viden allerede i projekteringsfasen. Skal en eksisterende kystsikring renoveres eller fornyes er CG Jensen også den rette entreprenør til opgaven.

Vi udfører kystforstærkning ved hjælp af eksempelvis høfder, konstrueret af træpæle, sten eller betonblokke eller i en kombination heraf. Vi etablerer diger og dæmninger og skal der benyttes indvundet sand til opbygningen, henter vi det selv.

Vi konstruerer bølgebrydere – både landfaste og ikke landfaste. CG Jensen benytter eget materiel til lands og til vands. Og vi arbejder med alle former for materialer lige fra spuns til dæksten og azobétræ.

Kystsikring udføres enten som en selvstændig entreprise eller som led i en større vandbygningsopgave.

Hvis du vil vide mere

Divisionschef Jørn Asmussen, tlf. +45 40 20 33 12

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk