Special Projects

CG Jensens division Special Projects udfører typisk hoved- og underentrepriser i udlandet eller i samarbejde med udenlandske virksomheder i Danmark. Et godt eksempel på denne type entrepriser er opførelsen af den kommende Metro Cityring i København. I forsommeren 2011 indgik vi kontrakt med det italienske konsortium Copenhagen Metro Team om at indrette de 21 byggepladser til Cityringen. Opgaven indeholdt jord-, beton- og stålarbejder, hvilket hører til CG Jensens kerneområder.

Ofte udføres entrepriser med et treciftret millionbeløb. Derfor vil divisionen som udgangspunkt koncentrere sig om et projekt ad gangen. Da vores aktiviteter på Metro Cityringen nærmede sig sin afslutning i sommeren 2013 passede det som fod i hose, at vi vandt anlæggelsen af Ringstedbanens TP10. Opgaven udføres i totalentreprise og i konsortium med Barslund. Udførelsen forløber godt og vi forventer at hovedparten af konstruktionsarbejderne er afsluttet med udgangen af 2015.

Hvis du vil vide mere

Divisionschef Christian Levinsen, tlf. +45 27 87 35 36

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk