Spunsopgaver

CG Jensen udfører alle former for spunsarbejde, hvad enten det er til byggegruber, miljøopgaver, kajindfatninger eller andre afstivningsformål. Spunsarbejde udføres overalt i Danmark. De senere år har vi desuden oparbejdet en solid erfaring i opførelse af vindskærme og støjskærme.

Med moderne, fuldhydrauliske rammemaskiner nedrammer vi stålspuns i indtil 18 meters længde i ét stykke for alle standard spunstyper. Spunsjernene kan forlænges ved påsvejsning i takt med nedramningen.

Hvis støj fra ramningen ikke kan accepteres, nedbringer vi spunsen med højfrekvente vibratorer. Kan hverken støj eller vibrationer accepteres, presser vi spunsen ned med hydraulisk pressemaskine.

Alle former for spuns kan udføres med eller uden stræk og forankringer.

I forbindelse med spunsarbejde kan vi tilbyde at udføre fotoregistrering og vibrationsmåling af omkringliggende bygværker, således at eventuelle følgeskader fra spunsarbejdet registreres og helst helt undgås.

Kvalitetssikring er en naturlig del af vores arbejde. Dokumentation for arbejdets kvalitet afleveres i form af rammejournaler, indmålingsplaner, nivellementer, fotoregistreringsrapporter mm.

Hvis du vil vide mere

Divisionschef Jørn Asmussen, tlf. +45 40 20 33 12

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk