Stibro, Jægersborg Station

Ny stålbro
Stibroen over Helsingørmotorvejen ved Jægersborg Station er blevet udskiftet. Den oprindelige stibro var en træbro, opført i 1956. Broen havde længe været i dårlig forfatning og var blevet ”lappet” i flere omgange.

Projektet inkluderede nedrivning af den eksisterende træbro samt udførelse af en ny stålbro inkl. fornyelse af et stianlæg ved broens østlige broende. Stien løber i bløde kurver, således at kørestolsbrugere, gangbesværede og folk med barnevogn har lettere adgang til stationen.

Bropladen og mellemunderstøtninger er udført i stål. Begge vederlag og pæleåg for mellemunderstøtningen er udført i beton. Stianlægget bød også på betonarbejde, da højdeforskellen mellem en øvre og en nedre sti nu optages ved hjælp af en betonstøttemur.

Ved nedrivning af den gamle bro blev motorvejen spærret én nat. Herefter indsnævredes motorvejssporene i ca. 1,5 måned, mens fundering og montering af ny mellemunderstøtning pågik. Montage af den nye ståloverbygning blev foretaget over to nætter, hvor det så var nødvendigt at spærre motorvejen på ny.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Vejdirektoratet
Januar 2013 - juli 2013
Hovedentreprise
Kr. 7 mio. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk