Tårnby Renseanlæg

Renovering af renseanlæg
Tårnby Renseanlæg er renoveret og ombygget for at give plads til  Danmarks nye akvarium ”Den Blå Planet”.

Opgaven blev udbudt i fire særskilte totalentrepriser. CG Jensen har vundet totalentreprisen på ombygning og renovering af procesbygningen.

Opgaven omfattede renovering af taget på procesbygningen samt udskiftning af 16 eksisterende TT-tagelementer. På den nye tagdækning har vi udlagt græs. På to eksisterende procestanke til brug for luftrenseanlæg og til vandtank er betonen henholdsvis renoveret og udskiftet med nye betondæk. Desuden har vi støbt et fundament til en ny 25 meter høj skorsten og rundt om forklaringstankene er monteret nye facader med åbne facadepaneler af strækmetal.

Hertil kommer udskiftning af porte og eksisterende facadeplader, indvendig behandling af gulv og vægge i risterum og slambygning, renovering af indløbspumpestation samt tæt facadelukning af åbne facader i teknikbygningen.

De øvrige delentrepriser på renseanlægget omfattede blandt andet nedrivning af gamle tanke, afdækning af procestanke, etablering af nye efterklaringstanke, ny parkeringsplads og nyt luftrenseanlæg.

Tårnby Renseanlæg har været i drift i hele byggeperioden.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Tårnby Forsyning
Februar 2012 - november 2012
Totalentreprise
Kr. 12,8 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk