Storstrømsbroen

Betonrenovering
Storstrømsbroen, som forbinder Falster med Sjælland, blev indviet i 1937. Broen er ca. 3.200 meter lang fordelt på fem krumme tilslutningsfag, tre hovedfag og 42 lige tilslutningsfag.

Broen har længe været under skærpet kontrol efter Banedanmark i 2011 konstaterede en 25 cm lang revne i en af broens samlinger. Den lange revne resulterede i, at broen blev lukket for al togtrafik i en uge. Generelt er broen pga. alder hårdt ramt af nedslidning.

Et flertal i Folketinget har indgået aftale om at anlægge en ny Storstrømsbro mellem Vordingborg og Orehoved. Selve anlægsarbejdet af den nye bro går i gang i 2016, så broen kan åbne for trafik senest i 2021 samtidig med, at Femern-forbindelsen til Tyskland åbner. Den gamle Storstrømsbro vil herefter blive revet ned.

Indtil den nye bro står færdig, skal der udføres omfattende levetidsforlængende reparationsarbejder på den nuværende Storstrømsbro.

CG Jensen udfører renoveringsopgaven for både Vejdirektoratet og Banedanmark. Arbejdet omfatter reparation af kørebane, opspringsbjælke, kantbjælke, scramboard  og bropiller, samt reparation af fugekonstruktionerne i fortov og kørebane. Vi udfører arbejdet på en lille strækning ad gangen, således at Storstrømsbroen kan være i drift i hele renoveringsperioden.

Se referenceblad

 

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Vejdirektoratet/Banedanmark
April 2014 - november 2017
Hovedentreprise
7,3 mio. kr. ekskl. moms (ekskl. Banedanmark)

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk