Thyborøn Havn, Sydhalen

Renovering af dæmning
Thyborøn Havn har de senere år oplevet store bølgeskader på dæmningen Sydhalen. Således er der løbende gennemført forstærkningsprojekter på dele af den oprindelige skråningsbeskyttelse, der er etableret i 1971-1973.

En storm i starten af december 2011 og senere stormfloder samme måned forårsagede, at en strækning på ca. 100 meter af Sydhalen blev gennembrudt. Stormene resulterede desuden i større vanddybder foran stenkastningen, hvilket fik stenkastningen til at skride flere steder.

CG Jensen har udført opgaven med renoveringen af Sydhalen, herunder kystsikring. Dæksten, filtersten, gabioner mv. indtil den eksisterende træindfatning er taget op og sorteret for genanvendelse i nye stenkastninger.

På den yderste del af Sydhalen har vi forstærket stenkastningen bl.a. ved at etablere en såkaldt ”tå” og indbygge filterdug, filtersten og dæksten.

På den gennembrudte strækning har vi etableret en ny dæmning med indvundet sand fra spidsen af Sydhalen, hvorefter vi har opbygget en ny stenkastning efter samme princip som den yderste del Sydhalen.

Slutteligt er etableret en ny kørevej på dæmningen ved hjælp af stabilgrus og asfalt.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Thyborøn Havn
Juli 2012 - december 2012
Hovedentreprise
Kr. 11,1 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk