TEGLHOLMEN

I Københavns Sydhavn har CG Jensen i totalentreprise udført byggemodning af en hel ny bydel kaldet Teglholmen, der består af nybyggede boligkarréer omkranset af kanaler.

Byggemodningen af det 100.000 kvadratmeter store områder har omfattet samtlige ydelser – herunder etablering af fire nye stålbroer, der krydser de kanaler, vi har udgravet.

Flere af stålbroerne rummer forsyningsledninger, der efterfølgende er blevet beklædt med træ.

I alt har vi leveret og anvendt 225 ton stål i forbindelse med byggemodningen af Teglholmen.

De nye vandkanaler har vi afgrænset med nye stålspunsvægge. Hovedparten af den opgravede jord fra kanalerne genbrugte vi til opbygningen af syv nye pierer, som er etableret med tætte spunsvægge, og løber ud i Sluseløbet. Alle spunsvæggene har vi beklædt med træ ud mod vandet.

Sideløbende med byggemodningsprojektet blev der opført en række nye boligkarréer på Teglholmen af andre bygherrer og entreprenører.  CG Jensen har som totalentreprenør haft ansvaret for at koordinere benyttelsen af adgangsveje og sikre, at de forskellige entreprenører kunne få adgang til deres byggefelter.

CG Jensen har yderligere sat spuns og jordankre til kanalerne og etableret kloakledninger. Derudover har vi foretaget udgravning til fjernvarmeledninger samt etableret forsyninger af el, telefonnet, gas og fjernvarme. Vi har desuden etableret afløb for overfladevand og anlæg til spildevands-afledning samt en ny pumpestation for HOFOR.

Alle belægnings- og beplantningsarbejder samt opsætning af by-inventar såsom belysning er udført af vores division for Gartner og Belægning.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Udviklingsselskabet By & Havn
2016-2019
Totalentreprise

BYGHERRE:

Udviklingsselskabet By & Havn

BYGGEPERIODE:

2016-2019

ENTREPRISEFORM:

Totalentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Henrik Berg
Stål
+45 23 39 51 27
heb@cgjensen.dk

Henrik Berg
STÅL

Wakeup Copenhagen

STÅL

Trekroner Kirke

STÅL

TP 30