Områdesikring Christiansborg


I tre år har en midlertidig ring af rå kampesten forhindret køretøjer med ondt i sinde at komme tæt på parlamentets mure. Nu har CG Jensen udført en pænere og permanent områdesikring.

Den nye beskyttende halvcirkel af granit består af 85 stk. ø1400 granit-kugler. Kæden brydes to steder af automatiske stålpullerter, så biler med officielt ærinde stadig kan lukkes ind på pladsen. Granitkuglerne er hugget af lys, nordisk granit, der svarer til materialerne på Christiansborgs facade.

CG Jensen har monteret granitkugler samt etableret de sænkbare pullerter inkl. signalanlæg og belysning. Desuden er der udført justering af cykelsti, kantsten og midterhelle i Slotsholmsgade.

På selve slotspladsen har vi udskiftet brostensbelægningen med tilsvar-ende lyse granitsten, lagt i lige rækker vinkelret ud fra slottet. Den eksisterende repos med tre trin foran slottet er bibeholdt, men beton-fliserne er erstattet med granitfliser. Opgaven omfattede i hovedtræk omlægning af ca. 7.500 m² brosten og lægning af ca. 2.000 m² granit-/betonfliser. Alle brosten og granitfliser er genbrugte granitsten enten fra slotspladsen eller fra Københavns Kommunes depot.

De gamle lygtepæle er renoveret og flyttet ind i en lige række langs med facaden. Ti eksisterende træer er fældet og erstattet af tolv nye gadetræer langs vandet.

I forbindelse med arbejdet er fugtmembranen over de gamle fredede slotsruiner, som ligger under slotspladsen blevet udskiftet.

Der er desuden udført omlægning og etablering af nye kloakledninger under slotspladsen samt etablering af nye betonbrønde.

Arbejdet har været udfordret af mange rør, ledninger og arkæologiske fund. Arbejdet er udført under udfordrende logistiske forhold og har flere gange under forløbet måtte tilpasses/afbrydes af uforudsete arrangementer på Christiansborg.

CG Jensen stod også for udførelsen af den første sikring af Christiansborg i 2014.

Se referenceblad her

 

Projektfakta:  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Folketinget samt Slots- og Kulturstyrelsen
Juli 2017 - november 2018
Hovedentreprise
31,173 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk