THYBORØN HAVN

Fremtidssikring af kajanlæg

CG Jensen har i en hovedentreprise opgraderet kajanlægget i Thyborøn Havn.

Kajanlægget Triple Nine anvendes i dag til losning af fisk.

Erhvervshavnens kajfaciliteter var dog nedslidte og havde ikke længere de nødvendige kapaciteter til at servicere den moderne fiskeflåde, hvorfor CG Jensen har opgraderet kajanlægget.

Foran det nuværende bolværk har CG Jensen etableret 180 lbm ny kajspuns, samt 130 lbm kajspuns i den sydlige del af strækningen.

Begge kajstrækninger er udført med stålankre, der er fastgjort til den eksisterende kajspuns på dele af strækningen og til ny ankerspuns på det resterende stykke.

Bag spunsen har vi etableret en 11 meter pælebåret betonaflastningsplade. Forankringen er etableret under betonaflastningspladen.

CG Jensen har også anlagt en 14 meter bred kajgade i fiberbeton samt en syv meter bred kørevej med asfaltbelægning.

Endelig har CG Jensen etableret ny belysning, el og vand samt et nyt regnvandssystem langs kajen.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Thyborøn Havn
08.2018 – 11.2020
Hovedentreprise

BYGHERRE:

Thyborøn Havn

BYGGEPERIODE:

08.2018 – 11.2020

ENTREPRISEFORM:

Hovedentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Jørn E. Asmussen
Anlæg Vest/Ramning og Vandbygning
+45 40 20 33 12
jea@cgjensen.dk

 

Jørn E. Asmussen
RAMNING & VANDBYGNING

Udvidelse af Sæby Havn

TRÆBRYGGE VED BLOX
RAMNING & VANDBYGNING

Træbrygge ved BLOX

TEGLHOLMEN
RAMNING & VANDBYGNING

Teglholmen