Gammel Hellerup Gymnasium

Miljøhal
Idrætsfaciliteterne på Gl. Hellerup Gymnasium var blevet for trange og gymnasiet savnede større, multifunktionelle rum til udfoldelser, translokation og samlinger. Derfor har de fået opført en ny fleksibel hal, som sætter bæredygtighed i fokus.

CG Jensen har stået for opførelse af den nye, delvist nedgravede miljøhal på ca. 1.200 m² samt de dertilhørende ombygninger i de eksisterende skolebygninger.

Hallen er placeret midt i den nuværende skolegård og er sænket ca. 5 meter ned i jorden.

Taget i hallen er en integreret del af skolegården med en tagoverflade-beklædning af træ. Tagets højeste punkt over jordoverfladen er ca. 4,5 meter, men er lav til siderne, så den er tilgængelig som ophold og skolegård for skolens ansatte og elever.

Hallen er disponeret sådan, at den sikrer et godt indeklima, en lav miljø-påvirkning og høj arkitektonisk kvalitet. Bygningen skal opvarmes med jordvarme og solenergi.

Planlægningen og udførelsen er foregået i nært samarbejde med bygherren, da gymnasiet er i drift i hele byggeperioden. Der er lagt stor vægt på logistik, sikkerhed og arbejdsmiljø fra både CG Jensens og Gl. Hellerup Gymnasiums side for at tilgodese elevernes trivsel, eksamensperioder mv.

Den nye miljøhal blev nomineret til årets In-situ pris, der uddeles af  Dansk Beton Fabriksbetongruppen.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Gl. Hellerup Gymnasium
April 2011 - februar 2013
Totalentreprise
34 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk