Udbyhøj Nord Lystbådehavn

Randers Kommune har overtaget Udbyhøj Nord Lystbådehavn og har ønsket at renovere den eksisterende lystbådehavn samt udvide havnen med et nyt lystbådeafsnit.

Den nye lystbådehavn er omkranset af en ydermole af sten, som danner hele havnens dækkende værker mod fjorden. CG Jensen har udført nedbrydning af den eksisterende havns moler og etablering af to nye moler. I inderhavnen har vi etableret stenskråninger mod land, som vil virke bølgedæmpende.

De eksisterende træbroer er udskiftet med nye træ- eller flydebroer. Placeringen af slæbestedet er bevaret, men vi har rammet nye spunsindfatninger.

I umiddelbar forlængelse af lystbådehavnen blev for få år siden anlagt en badestrand. Stranden er bevaret, men tænkt mere ind i det nye miljø, så der i fremtiden er en mere naturlig sammenhæng imellem strand og havn. CG Jensen har afgravet strandsandet på en del af stranden og genanvendt sandet til en niveauforhøjelse.

Byggeriet er foregået over et par etaper. I forbindelse med udførelse af projektet var det vigtigt, at alle nuværende sejlere kunne benytte deres både og have en plads i havnen i hele sejlsæsonen. Vi har derfor først bygget et helt nyt bassin, som de nuværende både kunne flyttes over i. Herefter blev den gamle havn renoveret.

Den færdige lystbådehavn har ca. 190 bådepladser mod 110 i den tidligere havn.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Randers Kommune
Maj 2011 - december 2011
Hovedentreprise
23,18 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk