HEMPEL HQ2

Udvidelse af Hempels hovedkontor

CG Jensen opfører i totalentreprise en 12.000 kvadratmeter stor ny administrationsbygning for malingproducenten Hempel. Bygningen opføres ved siden af Hempels eksisterende hovedkvarter i Kongens Lyngby.

Den nye administrationsbygning er tegnet af Årstidernes Arkitekter og opføres som to forskudte bygningskroppe i henholdsvis fem og seks etager i hvide betonelementer.

Design & Engineering har stået for udarbejdelse af rådgiveraftaler, gennemgang af forudsætninger for totalentreprisekontrakten, projekteringsledelse samt generel granskning af projeketet.

Al elementmontage i forbindelse med entreprisen er udført som egenproduktion af CG Jensen. Det samme gør sig gældende for alle jord-, kloak- og in situ betonarbejder.

CG Jensen har tidligere udført den første udvidelse af Hempels hovedkontor HQ1, der blandt andet rummer laboratorium og kontorer, og som stod færdig i sommeren 2019. Her udførte vi anlægs- og råhus-entreprisen, ligeledes som egenproduktion.

Hempels eksisterende hovedkvarter HQ1 ligger ud til Lundtoftegårdsvej. Den nye administrationsbygning HQ2 opføres på den modsatte side af vejen. CG Jensen opfører derfor i forbindelse med udvidelsen en 60 meter lang lukket gangbro i tredje sals højde på tværs af Lundtoftegårdsvej, så medarbejderne ubesværet kan krydse mellem bygningerne.

CG Jensen opfører bygningen til sølv efter DGNB-certificeringen, der omfatter kriterier inden for miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet.

Hempel HQ2 vil stå klar i efteråret 2020.

Det er Årstiderne Arkitekter, der har sat stregerne til projektet, Sweco Danmark er ingeniør.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Hempel Holding A/S
05.2019 – 10.2020
Totalentreprise

BYGHERRE:

Hempel Holding A/S

BYGGEPERIODE:

05.2019 – 10.2020

ENTREPRISEFORM:

Totalentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Chef Lasse Toft
Design & Engineering
+45 27 90 92 21
lto@cgjensen.dk

Lasse Toft
DESIGN & ENGINEERING

UN17 VILLAGE

DESIGN & ENGINEERING

Rødovre Port

DESIGN & ENGINEERING

P-HUS P92