Udvidelse af Sæby Havn

CG Jensen har i totalentreprise udført en 60.000 kvadratmeter stor havneudvidelse for Frederikshavn Kommune. Som en del af udvidelsen har CG Jensen anlagt et nyt vandaktivitetsområde med plads til  ’bløde’ vandtrafikanter som vinterbadere, svømmere, kajakroere, dykkere og SUP-riders.

CG Jensen har også udført en 600 meter lang ydermole og to nye havnebassiner med 160 ekstra bådpladser. Endelig har CG Jensen etableret nye landarealer med plads til vinteropbevaring af både.

Det nye havneområde er etableret syd for indsejlingen og er bundet sammen med byen, kysten og det eksisterende havneområde med promenader langs kajer og moler. På molerne er det planen, at der indrettes små udsigtspladser, fiskepladser og steder at slå sig ned. I den sydligste del af havnen skal der etableres en smal strandeng ind mod havnebassinet. Molerne og land-arealerne er udført, så de kan klare fremtidige klimapåvirkninger fra højvande og storme.

CG Jensens division Stål har i forbindelse med udvidelsen monteret en 11 meter lang og 26 ton tung vej- og stibro.

Havneprojektet er udført med stor fokus på bæredygtighed og hensyntagen til miljøet. Mange af de store sten på molerne er genbrugte sten fra den eksisterende mole. Sand til opfyldningerne kommer fra uddybningen af de nye havnebassiner.

CG Jensen har udført opgaven i totalentreprise og har leveret et komplet detailprojekt til Frederikshavn Kommune. CG Jensen har et godt kendskab til havnen fra tidligere udførte projekter i Sæby Havn.

FAKTA

BYGHERRE:
BYGGEPERIODE:
ENTREPRISEFORM:
REFERENCEBLAD:

Frederikshavn Kommune
11.2020-04.2022
Totalentreprise

BYGHERRE:

Frederikshavn Kommune

BYGGEPERIODE:

11.2020-04.2022

ENTREPRISEFORM:

Totalentreprise

REFERENCEBLAD:

KONTAKT

Divisionschef Jørn E. Asmussen
Anlæg Vest/Ramning og Vandbygning
+45 40 20 33 12
jea@cgjensen.dk

 

Jørn E. Asmussen
TRÆBRYGGE VED BLOX
RAMNING & VANDBYGNING

Træbrygge ved BLOX

RAMNING & VANDBYGNING

Thyborøn Havn

TEGLHOLMEN
RAMNING & VANDBYGNING

Teglholmen