Vindskærme på Vejlefjordbroen

Vejlefjordbroen er blevet udstyret med et to meter højt værn, der dels  beskytter lokalområdet mod trafikstøj fra broen og dels gør turen over broen mere sikker, da generne fra kraftig blæst bliver begrænset af skærmen. Vi har opsat nye vind- og støjskærme på begge sider af broen, i alt en strækning på 3.400 meter.

Skærmen består af 4.000 transparente akrylplader, således at udsigten ned mod bølgen, havnen og byen er bevaret. Vindskærmene er fastgjort på ydersiden af kantbjælken på Vejlefjordbroen.

For at dette kunne lade sig gøre, monterede vi først ca. 8.000 betonankre, 4.000 montagebeslag og 4.000 aluminiumslodposter. Alt arbejdet er foregået på ydersiden af broen, hvilket stillede ekstreme krav til sikkerhedsforanstaltningerne.

Inden vi for alvor kunne gå i gang med arbejdet, blev der monteret en prøveopsætning af de stilladser, der skulle udgøre arbejdsplatformen til udførelsen af arbejdet. Arbejdet havde en meget stram tidsplan, så det krævede en del platforme for at arbejdet kunne udføres inden for den planlagte tid.

I 2012 udførte vi prøveboringer og prøveopsætning af vindskærmen, så det kunne vurderes om skærmen fik det udtryk, som var ønsket. Samtidig kunne det give en sikring for, at skærmen blev korrekt produceret, inden den store produktion af materialerne blev sat i gang.

Under udførelsen af arbejdet var ”Vejlesporet” og nødsporet spærret på en strækning af 500 meter ad gangen.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Vejdirektoratet
December 2012 - august 2013
Hovedentreprise
41,2 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk