Vejle-Skærup, overføring af Grønlandsvej

Motorvejsudvidelse
Efter ønske fra især fabrikker og andre produktionsvirksomheder har Vejle Kommune og Vejdirektoratet valgt, at der i forbindelse med udvidelsen af motorvejen fra Skærup til Vejle nord, skulle etableres en ny til- og frakørsel på motorvejen.

I den forbindelse har CG Jensen opført en ny betonbro for konsortiet Barslund og KL Kristensen, som står for motorvejsudvidelsen syd for Vejlebroen.

Broen er 76 meter lang og 14 meter bred og hviler af på to landfæster og en midtersøjle. Midtersøjlen er etableret i midterrabatten, mens trafikken blev opretholdt og står på 16 stk. spuns à en længde på otte meter.

Før arbejdet egentligt kunne komme i gang, blev der etableret en gangbro fra skurbyen og ud til midterrabatten. Dette arbejde blev udført om natten og skulle klares på bare 10 minutter, som var den tid motorvejen ville være spærret i.

Broen blev bygget ca. 80 cm højere oppe end dens endelige placering, og efter afforskalling sænket ned på plads ved hjælp af store donkrafte. Broen vejede på dette tidspunkt 2.258 tons. Selve forskallingen er udført med lange spænd, da trafikken på motorvejen skulle opretholdes i hele byggeperioden.

Efter sænkning af broen har vi udført broisolering og udlagt asfalt. Herefter har jordentreprenøren tilsluttet broen til de øvrige veje.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Barslund-KLK/Vejdirektoratet
Oktober 2011 - september 2012
Underentreprise
Kr. 11,1 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk