Avedøreværket, vindmøllefundament

Fundament for vindmølle M1
DONG Energy opfører tre store havvindmøller ved Avedøreværket ud for Avedøre Holme. Vindmøllerne placeres nær kysten på store betonfunda-menter, etableret på havbunden.
 
CG Jensen var hovedentreprenør på udførelse af fundamentet til vindmølle M1, der er placeret på en kunstig ø ca. 100 m fra land.

Opgaven bestod i at etablere en 400 m² stor byggegrube ud for kysten ved ramning af en tæt stålspuns. Spunsen blev rammet fra og omkring en kunstig halvø, tætnet og tørlagt. Der blev etableret grundvandssænkning lokalt i gruben, hvorefter byggegruben blev udgravet til funderingsniveau.
 
Fundamentet som består af ca. 1.000 m³ beton, er udført ved på fire store støbninger, at fremstille et kegleformet fundament på en stor bundplade. Fundamentet er opbygget og udstøbt ved hjælp af en tårnkarn og betonpumpe placeret på den midlertidige halvø og tilkørte materialer ad en midlertidig revvej. Inden støbning af den øverste tykke topplade placeredes en omfattende boltegrube inkl. fixeringsskabelon i formen svarende til vindmøllen.
 
Efter færdiggørelse af fundamentet blev vindmøllen monteret og indkørt i anden entreprise, hvorefter CG Jensen stod for færdigretablering af øen omkring vindmøllen og fjernelse af den midlertidige revvej ud til øen.
 
CG Jensen vandt opgaven som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på pris, organisation, udførelsesmetode, kvalitet- og miljø-håndtering.

Se referenceblad

Projektfakta  
Bygherre:
Byggeperiode:
Entrepriseform:
Kontraktsum:
Dong Energy A/S
Marts 2011 - oktober 2011
Hovedentreprise
8,7 mio. kr. ekskl. moms

CG Jensen A/S   |   Fabriksparken 37   |   2600 Glostrup   |   Tlf. 43 44 68 00   |   CVR 30517628  |   info@cgjensen.dk